Zonne-energie

Waarom zonne-energie?

Een aantal evoluties op wereldschaal liggen aan de basis van de opmars van zonne-energie:

- er is een ernstig klimaatsprobleem: de aarde warmt op ondermeer door de verbranding van fossiele brandstoffen
- er is een steeds grotere vraag naar energie op wereldvlak door de groei van nieuwe economieën in Azië
- de fossiele brandstoffen raken uitgeput, de energie-voorraden zijn niet onuitputtelijk

Target

Daarom heeft Europa ook 3 targets vooropgesteld die we tegen 2020 moeten halen:
- uitstoot van schadelijke broeikasgassen met 20% terugdringen
- het energieverbruik met 20% doen dalen
- aandeel hernieuwbare energie tot 20% optrekken ten opzichte van het niveau in 1990

Die 20%-maatregelen zijn een Europees gemiddelde, maar de inspanningen worden nationaal verdeeld. Voor België is de target 13%. Vandaag zitten we op ongeveer 6 à 7%.

Steunmaatregelen

Om de Europese target te bereiken sensibiliseert de overheid het gebruik van hernieuwbare energie met een aantal steunmaatregelen. De technologie is de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden waardoor er op vandaag nauwelijks nog steunmaatregelen nodig zijn.

Grid parity!

Groene stroom wordt dus steeds goedkoper. Daartegenover stijgen de prijzen van “grijze stroom”. Op een bepaald moment krijgt groene stroom en grijze stroom eenzelfde prijsniveau. Dit noemen we “grid parity”. De keuze voor groene stroom of stroom van eigen kweek is door deze trend vandaag al vanzelfsprekend te noemen.