Solar zonder Grenzen

Solar zonder Grenzen

1,6 miljard mensen hebben geen toegang tot elektriciteit. Solar Zonder Grenzen is een vzw die projecten opzet in ontwikkelingslanden door het plaatsen van zonnepanelen. Zo zijn reeds tal van schooltjes en ziekenhuizen in kleine, afgelegen dorpen nu voorzien van elektriciteit dankzij de installatie van een aantal zonnepanelen.

Enfinity steunt Solar Zonder Grenzen emotioneel, financieel en logistiek.

Solar Zonder Grenzen is een uniek project dat niet enkel daadwerkelijk het leven verbetert en menswaardiger maakt van vele mensen in derdewereldlanden, maar ook de toenemende milieuproblematiek aanpakt door het installeren van duurzame energiebronnen.

In ziekenhuizen zorgen de zonnepanelen ervoor dat een koelkast mogelijk wordt waarin medicijnen en vaccins bewaard worden.  De verlichting aangesloten op de zonnepanelen vervangt de olielampen voor nachtelijke bevallingen en ingrepen. Olielampen stoten naast het slechte licht ook schadelijke stoffen uit voor pasgeborenen.  Door de slechte omstandigheden waarin vrouwen moeten bevallen zijn er nog altijd zeer veel sterfgevallen bij de geboorte van zowel moeder als kind.

In scholen wordt verlichting geïnstalleerd op zonne-energie.  Daardoor wordt het mogelijk gemaakt voor volwassenen om na het werk avondonderwijs te volgen.  80% van de volwassen bevolking is in die landen nog analfabeet.  Kinderen maken van het licht gebruik om ’s avonds hun huiswerk te maken en leraars om de lessen voor te bereiden.  Goed onderwijs is de basis van een goede samenleving.  Verlichting is hierin een essentiële schakel.

Samen met hogescholen en universiteiten werkt Solar Zonder Grenzen aan onderzoeksprojecten rond de recyclage van de geïnstalleerde materialen. 

Een belangrijke pijler in de visie van Solar Zonder Grenzen is de kennisoverdracht naar het zuiden.  Daarom is het belangrijk dat de lokale bevolking mee beslist en uitvoert.  Er wordt ook een opleiding voorzien voor enkele lokale mensen over het onderhoud en de werking.  Die kennisoverdracht wil Solar Zonder Grenzen nog verder uitbreiden door de installatie van een productie-eenheid van zonnepanelen in Togo.