Overzicht

Welke financiële voordelen krijgt u bij de aankoop van een zonnestroom installatie?

Groenestroomcertificaten van de Vlaamse overheid

Elke producent van groene stroom heeft recht op groenestroomcertificaten. Voor elke 1.000 kWh elektriciteit die opgewekt wordt met zonnepanelen ontvangt u als eigenaar een minimumsteun van 21,4 euro en dit voor een periode van 15 jaar. Dit mininumtarief is geldig tot 30 juni 2013.

Vanaf 2013 wordt iedere 6 maand een nieuw tarief vastgelegd. Dit tarief wordt berekend op basis van het onrentabele topmodel. 

We verwijzen u graag naar de website van PV Vlaanderen (sectorfederatie zonne-energie) indien u meer informatie wenst over de nieuwe werking en berekening van de minimumtarieven. 

Terugdraaiende meter

De stroom die niet of minder verbruikt wordt, gaat naar het net. Uw elektriciteitsmeter draait op dat moment terug.

Premies

Een aantal gemeenten en provincies geven een premie voor de installatie van zonnepanelen. Op de website energiesparen.be kan u per postcode opzoeken welke premies er in uw gemeente gegeven worden.