Enfinity verdubbelt geïnstalleerd vermogen zonne-energie in 2011

Het Belgische groenestroombedrijf Enfinity heeft in 2011, dankzij de realisatie van een aantal opmerkelijke zonne-energie installaties,  haar geïnstalleerd vermogen met 200MW verhoogd. Enfinity spitst zich toe op de ontwikkeling en verkoop van zonnestroominstallaties en het aanbieden van innovatieve producten aan KMO’s en particulieren. Enfinity bestudeert daarnaast volop de ontwikkeling van grootschalige projecten die zonder overheidssteun kunnen worden gerealiseerd. Op de mondiale markt heeft Enfinity zijn strategie van risicospreiding door internationalisering, zoals die zes jaar geleden vastgelegd werd, verder in de praktijk omgezet met mooie groeicijfers in Noord-Amerika en de verdere ontwikkeling van potentiële groeimarkten in Azië en Oost-Europa.

Een moeilijk jaar voor de sector
De wereldwijde zonne-energiesector beleeft moeilijke tijden. De Europese overheden, ook de Belgische, hebben de steunmaatregelen voor zonne-energie versneld teruggeschroefd. Hierdoor is het marktpotentieel voor grote zonne-energie installaties in de Europese markt sterk verminderd.

Deze ontwikkelingen hebben in het voorbije jaar in vele landen zowel de vraag van de klanten als het aanbod van de groenestroomsector onder druk gezet. Dit heeft geresulteerd in een overschot aan productiecapaciteit van zonnepanelen wat dan weer geleid heeft tot een sterke daling van de zonnepanelenprijzen. De producenten van zonnepanelen zagen hun marges substantieel afnemen. Anderzijds zorgt deze prijsdaling ervoor dat een investering in zonne-energie zelfs met lagere steunmaatregelen aantrekkelijk blijft voor de eindklant. Dit biedt opnieuw kansen voor de ontwikkelaars en installateurs van PV systemen.

Verdubbeling van geïnstalleerd zonne-energie vermogen
Ondanks deze uiterst volatiele marktomstandigheden, slaagde Enfinity erin om in het voorbije jaar meer dan 200MW aan zonneparken, bedrijfsinstallaties en particuliere projecten te installeren en te verkopen. Op één jaar tijd verdubbelde de onderneming haar totale capaciteit. Blikvangers hierbij zijn de opening van een zonne-energiecentrale in het Zuid-Franse Les Mées (18,2MW), een landproject in de Indische provincie Gujarat (15MW) en het Stardale project in Ontario, Canada (33MW). Met de unieke Solar Tunnel voor de HST in België (4MW) slaagde Enfinity erin om de wereldpers te halen. Het in 2011 geïnstalleerd vermogen van al deze projecten heeft geleid tot een stijging van de omzet met meer dan 50% tot 344 mio €.

Via internationalisering op weg naar grid-parity
De geografische diversificatie van de activiteiten zorgt voor een spreiding van het risico en de inkomsten. In 2009 vertegenwoordigde de Belgische markt nog 90% van de totale inkomsten.  Door uitbreiding in andere Europese landen waaronder Frankrijk, Italië, Tsjechië en het VK kwamen de inkomsten in 2010 al voor 50% uit andere landen dan België. De verdere uitbreiding in 2011 naar Noord-Amerika en Azië heeft ervoor gezorgd dat 30% van de inkomsten uit deze continenten komt, met een verwachte groei naar 40% in 2012.

De volgehouden strategie van internationalisering is een belangrijke verklaring voor de verdubbeling van het PV vermogen. Enfinity heeft als één van de eerste Europese groenestroombedrijven positief geanticipeerd op de woelige PV-markt. Mede daarom heeft Enfinity nu reeds vaste voet aan de grond op de groeimarkten daar waar andere Europese ondernemingen nu pas hun eerste internationale stappen aan het zetten zijn.

Enfinity heeft zich ondertussen sterk gepositioneerd op de Amerikaanse en Aziatische markt. In januari van dit jaar sloot Enfinity nog een akkoord met Wells Fargo, de grootste Amerikaanse bank, om 75 mio € aan zonnestroomprojecten te financieren in de VS. Met een jaarlijks installatievolume dat minder dan 10% bedraagt dan het Europese, wordt verwacht dat Noord-Amerika in de komende jaren één van de snelst groeiende regio’s voor zonne-energie in de wereld zal worden. Ook de Aziatische markt beschikt over een duidelijk groeipotentieel. De ontwikkeling verloopt voor Enfinity in deze regio iets trager voornamelijk door de langzame besluitvorming inzake wetgeving en steunmaatregelen bij de diverse overheden.

Enfinity gelooft dat zonne-energie binnen een paar jaar zonder steunmaatregelen zal concurreren met conventionele stroom. We verwachten binnen één tot twee jaar in bepaalde regio’s, zonder subsidies, terug grote rendabele PV-installaties te kunnen bouwen. De zogenaamde ‘grid parity’ ligt momenteel al binnen het bereik van een aantal markten in Zuid-Europa, Californië en Zuid-Oost Azië. In regio’s met beperkte beschikbaarheid van het elektriciteitsnet en in regio’s met een hoge lokale elektriciteitskost zijn er geen steunmaatregelen meer nodig om een PV-installatie economisch aantrekkelijk te maken. Voortdurende technologische verbeteringen en kostprijsdalingen tonen aan dat zonne-energie één van de belangrijkste energiebronnen zal worden in de nabije toekomst.

Focus op KMO- en residentiële markt en productinnovaties in België en Europa
Enfinity legt de klemtoon van zijn activiteiten in België en Europa op het segment van bedrijfsdaken en particulieren. Ondanks de economisch moeilijke tijden en de veranderde perceptie rond zonne-energie, na de afschaf van de fiscale aftrek en andere stimuli, blijft de investering interessant dankzij de dalende kostprijzen.  Ook vandaag nog verdienen bedrijven en particulieren in Vlaanderen hun investering in een zonnestroominstallatie terug na vijf tot acht jaar, terwijl ze 20 jaar kunnen genieten van hun zelf geproduceerde groene elektriciteit. Deze prijsdalingen tonen aan dat op termijn zonne-energie een belangrijke bron van energie kan worden, zelfs zonder steunmaatregelen.  Maar om deze brug te kunnen maken heeft de sector dringend nood aan een duidelijk stabiel energiebeleid  om de huidige onzekerheid weg te werken.

Enfinity investeert verder in de ontwikkeling van innovatieve producten voor de professionele en residentiële afnemers. Naast de reeds bestaande Enfinity panelen, lanceerde de onderneming  zeven omvormers onder eigen label, drie geïntegreerde PV-systemen en een datamonitoringsysteem. In maart van dit jaar lanceerde Enfinity een nieuwe website en een webshop waarbij het netwerk van erkende Enfinity installateurs voortaan online zijn bestellingen kan plaatsen.

Nieuwe managementstructuur
De sector van de zonne-energie evolueert van een explosieve groei naar een mature markt waarin operationele efficiëntie primordiaal is geworden. Enfinity heeft daarom beslist haar managementstructuur te versterken. Steven De Tollenaere wordt met ingang van 1 juni 2012 uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur. Hij zal zich specifiek toeleggen op het algemeen strategisch beleid van het bedrijf. Rik Missault, die onder gelijkaardige wijzigende marktomstandigheden uitvoerige ervaring heeft opgebouwd in de telecomsector bij Alcatel-Lucent, neemt de rol van CEO Enfinity Group over. Rik Missault is al meer dan twee jaar actief bij Enfinity, vandaag als hoofd van Enfinity Europa, en zal vanaf nu ook Azië en Amerika rechtstreeks aansturen.

Met een totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 390 MW behoort Enfinity tot de top 10 in de wereld op het vlak van ontwikkeling van zonne-energieprojecten. De totale productiecapaciteit van Enfinity is op jaarbasis goed voor de stroomvoorziening van 111.500 gezinnen en reduceert de uitstoot van broeikasgassen met 296.400 ton per jaar.

Enfinity, een onderneming met visie
  • Enfinity NV werd opgericht in 2005 door Gino Van Neer en Patrick Decuyper.
  • Core business: het ontwikkelen, realiseren, beheren, financieren, verkopen van projecten en producten in zonne-energie voor de particuliere en de business markt.
  • Focus: Enfinity focust haar activiteiten op investeringen in zonne-energie (PV technologie) in landen met een specifiek incentive programma.
  • Expansie: Enfinity heeft reeds meer dan 390 MW aan projecten ontwikkeld in Europa, Azië en Noord Amerika.
  • Positie: Enfinity is marktleider in België, heeft een marktleiderpositie in Europa en staat op een 8ste plaats wereldwijd (bron: IHS iSupply Corporation) als ontwikkelaar en installateur van PV installaties
  • Het internationaal hoofdkantoor is gevestigd in Waregem. Er zijn nog regionale hoofdkantoren in Manila (Aziatische markt) en Atlanta (Noord en Zuid-Amerikaanse markt) .
  • Enfinity heeft 5 business divisies: Invest, Develop, Technics, Trade & Power 
  • Visie: Funding an affordable future
  • Missie: By creating the best Renewable Energy Solution, we make it accessible to everyone worldwide.
  • Company values: Caring, Innovative, Integrity and Customer Focus