Milieubeleid

Duurzame visie vertaalt zich in ISO14001 en EMAS registratie

Enfinity is zich als leverancier van milieuvriendelijke energiesystemen zeer bewust van het belang van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Dit aspect maakt integraal deel uit van onze bedrijfsstrategie en wordt vanuit onze afdeling ‘Quality & Reliability’ ook nauwgezet opgevolgd. Enfinity engageert zich om in al zijn bedrijfsprocessen alle relevante milieuaspecten alsook de gezondheid en de veiligheid van zijn medewerkers, klanten, aannemers, bezoekers en andere stakeholders te respecteren. We streven tevens naar een voortdurende analyse en een verbetering van onze milieuprestaties.

Het engagement van Enfinity inzake milieubeleid

• Onze bedrijfsactiviteiten zijn steeds in regel met de heersende wetgeving en algemene regels inzake milieu.
• Onze bedrijfsprocessen worden voortdurend bijgestuurd om optimale milieuprestaties zoals energie-efficiëntie, afvalreductie, enz… te garanderen.
• Heel veel aandacht gaat uit naar de vermindering van negatieve milieu-effecten bij de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën.
• Ons milieu-engagement wordt uitgedragen naar alle medewerkers, aannemers en leveranciers via diverse communicatiekanalen (intranet, extranet, nieuwsbrieven,…) zodat een maximale implementatie en opvolging kan gegarandeerd worden.
• Enfinity bepaalt interne objectieven in verband met de milieuprestaties en communiceert deze open en transparant naar onze klanten, leveranciers, overheden, omwonenden en andere belanghebbenden.

Enfinity beschikt over het ISO 14001 certificaat en de EMAS registratie

“Enfinity wil de beste hernieuwbare energieoplossingen aanbieden en deze toegankelijk en betaalbaar maken voor iedereen op deze planeet,” licht CEO Steven De Tollenaere toe. “ISO 14001 en EMAS-registratie zijn daarbij voor onze stakeholders de garantie dat we die visie ook daadwerkelijk in de realiteit willen vertalen.”

Over EMAS
Het EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is een beheersysteem voor ondernemingen of andere organisaties om hun milieuprestaties te evalueren, rapporteren en zo nodig bij te sturen. De registratie voor Enfinity heeft betrekking op alle activiteiten van Enfinity NV en zijn projectvennootschappen (SPV’s).

Over ISO 14001
ISO 14001 is een onderdeel van een groep met 16 internationale ISO 14000 standaarden die ontworpen zijn om bedrijven hun negatieve impact op de leefomgeving te helpen verkleinen. De standaard is daarbij niet zozeer een milieubeheersysteem en legt daarom ook geen vereisten op het vlak van milieuprestaties op. Het certificaat dient wel als kader om organisaties te helpen om hun eigen milieubeheersysteem te ontwikkelen. ISO 14001 kan geïntegreerd worden met andere beheerfuncties en helpt ondernemingen om hun bedrijfseconomische en milieudoelstellingen te behalen binnen het bestaande wettelijke kader dat door de overheden gecreëerd wordt.
 

  

Bekijk de Milieuverklaring 2012 in het kader van de EMAS registratie via de bijlage op deze pagina.
Registratienummer EMAS BE-VL-000020