Duurzaam ondernemen

Enfinity zet in op kwaliteit en duurzaamheid!

Als internationaal bedrijf actief in de ontwikkeling en de verkoop van hernieuwbare energie-installaties en -systemen maakt milieuzorg en kwaliteit een belangrijk deel uit van de algemene bedrijfsvoering. Enfinity evolueert volop in onze globale groene economie: voluit ondernemen, groene jobs creëren en tegelijkertijd focussen we op het behalen van de klimaatdoelstellingen. 
 

 Solar zonder GrenzenMilieubeleid 

Enfinity beschikt over milieuzorgsysteem ISO14001 en is EMAS geregistreerd.

Enfinity is zich als leverancier van milieuvriendelijke energiesystemen zeer bewust van het belang van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Dit aspect maakt integraal deel uit van onze bedrijfsstrategie en wordt ook nauwgezet opgevolgd. Enfinity engageert zich om in al zijn bedrijfsprocessen alle relevante milieuaspecten alsook de gezondheid en de veiligheid van zijn medewerkers, klanten, aannemers, bezoekers en andere stakeholders te respecteren.  We streven tevens naar een voortdurende analyse en een verbetering van onze milieuprestaties.

Enfinity beschikt over een milieuzorgsysteem dat in het kader van de procedure voor ISO 14001 Certificatie werd opgezet en dat conform is aan de eisen van de Europese EMAS-verordening nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009.

Enfinity wordt voor EMAS geregistreerd onder het registratienummer: BE-VL-000020

Bekijk hier de Milieuverklaring van Enfinity van 2013.